'') { $navlist = << $navlist HERE; echo $navlist; } ?>

Wat is het VSP

Het Vlaams Software Platform (VSP) werd opgericht in het voorjaar van 1999. Het heeft als missie een innovatiesamenwerkingsverband te zijn tussen industrie, universiteiten en onderzoekscentra rond software engineering, voor de Vlaamse ICT industrie. De werkingsdoelstellingen en actielijnen van het VSP beogen innovatie voor software engineering, niet gekoppeld aan specifieke applicatiedomeinen en daarom dienstig voor de brede Vlaamse ICT industrie.

Het VSP is een ledenorganisatie, met zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven als lid. Sinds 2002 wordt het door de Vlaamse overheid gesteund via het IWT, als erkenning van een innovatief Vlaams samenwerkingsverband.

Om de vaardigheden van de Vlaamse software-engineeringsbedrijven te verhogen is de werking van het VSP gebundeld in een drietal actielijnen: werkgroepen, diensten & producten en netwerking. Typische activiteiten zijn bijvoorbeeld informatieuitwisseling via werkgroepen, Extranet, VSP Events (lezingen en netwerking), short course, café, enzovoort. Deze activiteiten moeten uiteindelijk leiden tot het opstarten van diverse onderzoeksprojecten.

Surft u rustig op deze site rond. U kunt navigeren met het menu geheel links. Schroom u niet ons te contacteren!