Waarom een Vlaams Software Platform?

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de maatschappij en de industrie de jongste decennia al ingrijpend beïnvloed. De algemene verwachting is dat die ontwikkeling in het komende decennium in een stroomversnelling blijft. Software en software engineering -de technologie voor het ontwikkelen van software- spelen daarbij een cruciale rol.

Vlaanderen heeft reeds een sterk ontwikkelde ICT-sector. Het komt er evenwel op aan dat de bedrijven op middellange termijn over softwaretechnologie van wereldklasse beschikken. Daarin ligt een enorme uitdaging. Slechts door productiviteitsverbetering en kwaliteitsverbetring kan de ICT-sector zijn concurrentiepositie vrijwaren. Vlaanderen heeft het potentieel voor een belangrijke positie in deze structureel groeiende sector, maar dan mag het nu zeker geen achterstand oplopen op het vlak van software engineering. Dat is het actieterrein voor het Vlaams Software Platform.

Doelstellingen en actielijnen van het VSP

In de doelstellingen en actielijnen zijn acties tot verhoging van de beschikbare menselijke capaciteit en acties ter opvoering van de productiviteit evenwichtig uitgebalanceerd. Gezien de schrijnende capacititeitstekorten vandaag mikken de actielijnen op de voordelen van netwerking en samenwerkingen om snel een doorbraak te realisteren.