'') { $navlist = << $navlist HERE; $navbar = <<Ga naar: ↑ Top Kalender $navbar Voorbije VSP Events VSP website HERE; echo $navlist; } echo <<VSP Events $navbar HERE; ?>

Meerdere malen per jaar organiseert het VSP een VSP Event. Het typische stramien voor de agenda van zo'n VSP-event is:
- 16:00 - 18:00 uur: lezingen rond een bepaald thema. Doel is om hier zowel experts aan het woord te laten die u de theorie uitleggen, alsook mensen "uit de praktijk", die hun ervaringen met u willen delen.
- 18:00 - 20:00 uur: cocktail, waarbij u uitgebreid de mogelijkheid krijgt tot netwerking met het aanwezige publiek. In een informele sfeer kunt u bestaande contacten verdiepen en kennismaken met nieuwe contacten die wellicht van nut kunnen zijn om uw bedrijfsdoelstellingen te helpen behalen.

Deze VSP-events vinden donderdags plaats, en veelal bij VSP-leden, die graag bereid zijn om als gastheer op te treden. Zie onderstaande agenda. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van events binnen en buiten het VSP. Aarzelt u ook niet contact met ons op te nemen als u voorstellen heeft voor interessante onderwerpen of sprekers.

Kalender voor VSP Events - onder voorbehoud

' . $event_host[$i] . ''; } if ($event_location_url[$i] == '') { $location .= ',
' . $event_location[$i]; } else { $location .= ',
' . $event_location[$i] . ''; } // Produce the table row echo << HERE; } else { // Past activity echo << HERE; } } else { // Non-active activity echo ''; if ($today <= $event_date[$i]) { // Future activity echo ""; } else { // Activity that must be replanned or removed echo ''; } echo <<$event_type[$i] HERE; } } ?>
datum activiteit thema locatie
$event_datum[$i] $event_type[$i] $event_title[$i] $location
$event_datum[$i] $event_type[$i] $event_title[$i] $event_host[$i]
$event_location[$i]
$event_datum[$i] $event_title[$i]  

Voorbije VSP Events.