opent nieuw venster'; $new_window_long_str = 'opent nieuw venster (opent in een nieuw venster)'; $directory = './Nieuwsbrieven'; $directory_stream = @ opendir ($directory) or die ("

Error

Can't open the directory '" + $directory + "' containing the newsletters.

"); // Display information about the directory stream // print_r ($directory_stream); $pattern = '/^(\d{4})-(\d{2}|\d{2}-\d+)?-VSPnieuwsbrief.html$/'; $years = array(); while ($entry = readdir ($directory_stream)) { // Skip directory entries that are not files if (! is_file ("$directory/$entry")) continue; if (preg_match($pattern, $entry)) { $foo = preg_split($pattern, $entry, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | PREG_SPLIT_NO_EMPTY); $year = $foo[0]; $issue = $foo[1]; // Add year only once to the list of years if (! in_array($year, $years)) { $years[] = $year; } // Add the issue to the correct associative array $issues["$year"][] = $issue; } } closedir($directory_stream); // Sorteer het archief: rsort($years); foreach($years as $year) { sort($issues["$year"]); } ?>

VSP Nieuwsbrief

Abonneer u!

Periodiek zendt het VSP de VSP-nieuwsbrief uit. Het geeft aan welke activiteiten op touw staan (binnen het VSP en daarbuiten), het geeft een overzicht van interessante ontwikkelingen en opportuniteiten in binnen- en buitenland en verder alles wat van belang kan zijn voor professionals in de software engineering.

Deze VSP Nieuwsbrief is een gratis dienst voor leden en voor niet-leden. U kan zich op de VSP Nieuwsbrief via de VSP website inschrijven, een adreswijziging doorgeven, of uitschrijven. Dit kan ook door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@vsp-vzw.org met uw naam en adresgegevens (voor een adreswijziging zowel het oude als het nieuwe adres).

Laatste nieuwsbrief: ' . $last_issue_date . ''); } else { print('' . $last_issue_date . ''); } ?>.
Archief

Alle links in het archief van de VSP Nieuwsbrief openen een nieuw venster. Op deze manier kan u gemakkelijker de Nieuwsbrief afdrukken of een lokale copy maken.

$year\n
"); $first = TRUE; foreach($issues["$year"] as $issue) { if ($first) { $first = FALSE; } else { print("\n→ "); } if (($year == $last_issue_year) && ($issue == $last_issue_issue)) { $current_issue = TRUE; } else { $current_issue = FALSE; } $filename = "$directory/$year-$issue-VSPnieuwsbrief.html"; $foo = explode('-', "$year-$issue"); if (count($foo) == 3) { $print_date = strftime('%e %B', mktime(0, 0, 0, $foo[1], $foo[2], $foo[0])); } else { $print_date = strftime('%B', mktime(0, 0, 0, $foo[1], 1, $foo[0])); } if ($current_issue) { $print_date = "$print_date"; } if ($new_window) { print('' . $print_date . ''); } else { print('' . $print_date . ''); } } print("
\n"); } ?>
Fout\n

De meest recente nieuwsbrief ($last_issue_filename) heeft geen <script> tag voor de navigatiebalk.

\n\n'); $script_end = FALSE; } else { $script_end = stripos($nieuwsbrief, '', $script_start); if ($script_end === FALSE) { // die('

Fout

\n

De meest recente nieuwsbrief ($last_issue_filename) heeft geen </script> tag voor de navigatiebalk.

\n\n'); } else { $script_end += 9; // Add the closing tag } } $body_start = stripos($nieuwsbrief, ''); if ($body_start === FALSE) { die('

Fout

\n

De meest recente nieuwsbrief ($last_issue_filename) heeft geen <body> tag.

\n\n'); } $body_start += 6; // Skip the opening tag $body_end = stripos($nieuwsbrief, '', $body_start); if ($body_end === FALSE) { die('

Fout

\n

De meest recente nieuwsbrief ($last_issue_filename) heeft geen </body> tag.

\n\n'); } // Inlezen van de meest recente nieuwsbrief voor de JavaScript code van de menu en voor de opgekuiste body $archief_link = ' + \'Archief<\/a><\/span>\'' . "\n"; $script_menu = ""; $script_lines = preg_split("/(\r\n|\n|\r)/", substr($nieuwsbrief, $script_start, $script_end - $script_start)); foreach ($script_lines as $line) { if (stripos($line, '') === FALSE) { $script_menu .= "$line\n"; } else { $script_menu .= "$line\n$archief_link"; } } // JavaScript code voor de (aangepaste) menubalk print($script_menu); ?>
)@i', $line)) { print("$line\n"); } } ?>